درباره الوند

گروه صنعتی در سال 1363 تاسیس شد

درباره ما بیشتر بدانید

گروه صنعتی الوند در گذشته

گروه صنعتی الوند در سال ۱۳۶۳ با اخذ پروانه بھره برداری از وزارت صنایع سنگین با نام الوند تراش با ھدف ساخت قطعات نساجی، دستگاه متراژ و معاینه پارچه تاسیس و آغاز به کار کرد.
از سال ١٣٦٨ فعالیت این کارخانه با نام الوند ھیتر به تولید ھیترکابینتی در ظرفیت ھای مختلف اختصاص یافت و مورد استقبال ویژه ی صاحبان صنعت مرغداری قرار گرفت. در ابتدای دھه ی ھشتاد خورشیدی، این مجموعه با ھدف طراحی و تجھیز سالن ھای مرغداری به صنایع مرغداری الوند تغییر نام داد و ١٤٠ ، دانخوری و آبخوری اتوماتیک و سپس – ١٢٠ – ھواکش ھای ١٠٠ ھیتر جت و پنجره اینلت را به سبد محصولات خود افزود.

گروه صنعتی الوند امروز

صنایع الوند با صادرات محصولات خود به کشورھای ھمسایه و با اجرای پروژه ھای ساخت و راه اندازی کارخانه ھای خوراک دام و طیور به موفقیت ھای روزافزون دست یافت.
پس از احداث کارخانه ی جدیدی به وسعت ۸۰۰۰ مترمربع و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و تکنولوژی بروز در سال ١٣٩٥ نام تجاری گروه صنعتی الوند را با چشم انداز ارتقای محصولات فعلی و پاسخگویی به نیازھای تھویه و گرمایش انواع سالن اعم از گلخانه، دامداری، صنعتی و… برگزیدیم. در این تحول، ظرفیت تولید محصولات به سه برابر میزان قبلی افزایش یافته و به تبع افزایش تولید،بخش ھای مربوط به واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه ھای کنترل کیفیت نیز مجھزتر شدند. گروه صنعتی الوند با دریافت بازخورد مناسب از مشتریان متعدد، مصمم به ارتقا کیفیت محصولات، گسترش خدمات پس از فروش و افزایش تنوع محصولات قابل عرضه می باشد.

+0

تعداد محصولات

+0

کشورهای صادراتی

گروه صنعتی الوند در آینده

در اینده‌ای نزدیک کارخانه سوم الوند راه اندازی خواهد شد و گسترش شبکه های نمایندگان همراه با افزایش کیفیت تولید و وسعت خدمات پشتیبانی در اولویت های کار ماست.

40 سال با شما

خط سیر پیشرفت و گسترش گروه صنعتی الوند

تاسیس

سال 1364

کارخانه دوم

سال 1396

کارخانه سوم

1400

گسترش تولیدات

سال 1403