ایران مازندران، قائمشهر،گروه صنعتی الوند    تلفن: 5-42075031-011   ایمیل: info[at]alvands.com

خط کامل خوراک دام و طیور

پرس پلت

پرس پلت مشخصات کلّی ویژگی ها 1) یکنواخت و همگن بودن مواد اولیه دان و استفاده از چربی دان توسط طیور 2) جلوگیری از انتخاب دان توسط طیور 3) بهبود…