ایران مازندران، قائمشهر،گروه صنعتی الوند    تلفن: 5-42075031-011   ایمیل: info[at]alvands.com

فن سیرکوله

فن سیرکوله

فن سیرکوله مشخصات کلّی هواکش سیرکوله باعث گردش هوای سالن شده و از راکد ماندن هوا جلوگیری می کند. گروه صنعتی الوند فن سیرکوله خود را در ابعاد مختلف( 40،…