ایران مازندران، قائمشهر،گروه صنعتی الوند    تلفن: 5-42075031-011   ایمیل: info@alvands.com

هواکش ۱۰۰

هواکش ۱۰۰, ۵ پر PPG

هواکش 100, 5 پر PPG مشخصات کلّی گروه صنعتی الوند جهت رفع نیاز تهویه ای سالن های مختلف اقدام به طراحی و ساخت هواکش 100 با پره هایی از جنس…