ایران مازندران، قائمشهر،گروه صنعتی الوند    تلفن: 5-42075031-011   ایمیل: info@alvands.com

هواکش ۱۴۰

هواکش ۱۴۰, ۶ پر استیل

هواکش 140, 6 پر استیل مشخصات کلّی هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل…

هواکش ۱۴۰, ۳ پر PPG

هواکش 140, 3 پر PPG مشخصات کلّی هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل…

هواکش ۱۴۰, ۵ پر استیل

هواکش 140, 5 پر استیل مشخصات کلّی هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل…

هواکش ۱۴۰, ۵ پر PPG

هواکش ۱۴۰, ۵ پر PPG مشخصات کلّی هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل…