ایران مازندران، قائمشهر،گروه صنعتی الوند    تلفن: 5-42075031-011   ایمیل: info@alvands.com

پخش فیلم

[video src="https://alvands.com/wp-content/uploads/2019/09/335538e6c444499b7f5368140769f91c13707008-360p__50652.mp4" /]